Církev bratrská

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce, přijímají Bibli za měřítko víry, učení a života;
  • členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jehož život tomu odpovídá.
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.