ČKA - Klub Betanie

www.klubbetanie.cz Betanie je klubové společenství otevřené všem. Cílem je vytvořit prostor pro setkávání a diskuzi nad tématy z oblasti umění a vědy. Chceme hledat východiska pro zlepšování mezilidských vztahů a společenského klimatu. K tomu využíváme umění a jeho inspiraci a vědecké poznání. Zveme na cestu objevování a poznávání.

Pořady Betanie

Indiáni, americká společnost a historie globální migrace

13.01.2017 19:00
Besedu povede antropoložka Mgr. et Mgr. Daniela Pěničková, Ph.D., která působila tři roky na apačské rezervaci San Carlos a v současnosti pracuje pro vládní agenturu, zabývající se začleňováním sociálně vyloučených lokalit v ČR. Pořad se koná v Erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici. Vstupné...

Likvidace lepry - navracení lidské důstojnosti

10.11.2016 19:00
Srdečně zveme na další pořad "Likvidace lepry - navracení lidské důstojnosti". Strach a stigma z nemoci a jejich dopady na společenství a jednotlivce v zemích třetího světa. Přednáší Bc. Luboš Hajas, ředitel organizace Likvidace lepry, Praha. Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici, čtvrtek 10....

Člověk a fyzika

20.10.2016 19:00
Srdečně Vás zveme na přednášku a besedu na téma Člověk a fyzika. Přednášet bude RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc. Pořad se uskuteční v Erbovním sále Krkonošského muzea ve čtvrtek dne 20. října od 19 h. Vstupné dobrovolné